Anmälan

17 oktober 10:00Sensus, Malmö

Intresset för att bygga Idéburna offentliga partnerskap är stort. Behovet av att kunna bistå de parter som vill ingå partnerskapen med stöd kring juridiska frågor om bland annat välfärdstjänster växer kontinuerligt. 

Den 17 oktober 2019 arrangerar Forum - idéburna organisationer med social inriktning och Reuterman Advokatbyrå tillsammans med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd en heldagsutbildning i Malmö för dig som bland annat arbetar med upphandling av sociala tjänster, strategiska frågor rörande stöd till föreningslivet och samverkan genom IOP. På denna heldagsutbildning kommer vi exempelvis att beröra relevanta bestämmelser i LOU-direktivet, möjligheter till reserverade kontrakt enligt LOU, genomgång av såväl de juridiska förutsättningarna för IOP som själva processen kring IOP, presentation av de senaste lagarna på området samt genomgång av relevant praxis.

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar i offentlig sektor (t.ex. jurist, upphandlare, strateg eller på annat sätt involverad i IOP) och som vill veta mer om vilka möjligheter det finns att samarbeta med idéburna verksamheter. Även idéburna organisationer är välkomna att anmäla sig. Utbildningen kommer att varvas med föreläsningar, samtal och diskussioner mellan dels föreläsare och deltagarna, dels mellan deltagare. 

Program
Detta program fokuserar framför allt på möjligheter och utmaningar med IOP utifrån upphandlingslagstiftningen. Ur ett juridiskt perspektiv finns även andra intressanta rättsområden som berör IOP, dessa rättsområden kommer dock att behandlas mer översiktligt.

10.00 Introduktion och presentation
10.15 Bakgrund till IOP
10.45 Upphandlingslagstiftningens utveckling inom EU och Sverige
11.00 IOP och upphandlingslagstiftningen
- Gränsdragningen mellan köp och finansiering
- Ekonomiska tjänster och icke-ekonomiska tjänster
12.15 Lunch och gruppdiskussioner
13.00 Feedback
13.15 Redogörelse för rättspraxis på området
14.00 Ny lagstiftning och pågående utredningar på området
15.00 Fika
15.20 Avslutande gemensam diskussion
16.00 Slut

Välkommen med din anmälan!

Tid: Torsdag den 17/10, kl. 10-16

Plats : Sensus, Studentgatan 4, Malmö.

Målgrupp: jurister, upphandlare, strateger på kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter. Även idéburna organisationer är välkomna. 

Pris: 5700 kr/person (moms debiteras ej). Vid anmälan före 23:e augusti erhålles 400 kr rabatt, dvs 5300 kr. Eventuellt kommer ett mindre antal platser finnas till ett reducerat pris för idéburna organisationer, har du behov av en sådan plats kan du kontakta NÄTVERKET. 


Material: Vid utbildningens inledning kommer material som ingår att delas ut.

Anmälan: Görs endast via denna webbplats. Sista anmälningsdag: 27:e september

Arrangörer: Forum - idéburna organisationer med social inriktning och Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd, Reuterman Advokatbyrå.
Utbildningen i Malmö görs i samverkan med Nätverket - idéburen sektor Skåne

Anmälan

Utbildningsansvariga

Ludvig Sandberg, Forum - idéburna organisationer med social inriktning
ludvig.sandberg@socialforum.se
Victoria Engman-Broadley Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd
victoria.engman@famna.org
Amir Daneshpip, Reuterman Advokatbyrå
amir.daneshpip@reuterman.se